Serwis internetowy o Pomorzu

wizyt: ogółem 1783858, w maju 13957, dziś 589; on-line: 0

Środa, 22 maj 2019
Helena, Julia

Strona główna

REKLAMY

 

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

 

Artykuły

Prosto z pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Darłowie miała miejsce w ratuszu 21 listopada 2018. Złożyli na niej ślubowanie Radni i Burmistrz Miasta  Arkadiusz Klimowicz. Wybrano również przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej oraz  składy poszczególnych  Komisji Rady Miejskiej

Obrady otworzył najstarszy Radny Edward Ziółkowski. Swoją obecnością zaszczycili obrady: Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Bobin, Starosta Powiatu Sławieńskiego- Wojciech Wiśniowski i wicestarosta Andrzej Protasewicz. W imieniu Komisarza Wyborczego Teresa Nowakowska przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła 15 radnym zaświadczenia  o wyborze na radnego,  po czym złożyli oni ślubowanie. Przewodniczącym Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023 w tajnym głosowaniu  jednomyślnie wybrano doświadczonego samorządowca i wice przewodniczącego Rady Miejskiej w dwóch poprzednich kadencjach Czesława Woźniaka.  Przewodniczący Rady Miejskiej odebrał ślubowanie od Burmistrza Miasta- Arkadiusza Klimowicza.  
Po przerwie w drugiej części obrad wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrano Jerzego Maciąga. Następnie  powołano składy sześciu komisji Rady Miejskiej i dokonano wyboru ich przewodniczących.

Powołano Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w składzie: Paweł Breszka, Krzysztof Cybulski, Roman Dudziński, Zbigniew Grosz, Edward Ziółkowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Zbigniewa Grosza.

Zgodnie ze znowelizowanym statutem miasta powołano również  Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w składzie: Roman Dudziński, Mirosław Jabłoński, Ewa Madalińska -Marciniak, Bożena Magier, Dorota Podgórska. Przewodniczącą Komisji wybrano Dorotę Podgórską.

Następnie powołano Komisję Gospodarczą-Budżetową Rady Miejskiej w składzie: Roman Dudziński, Mirosław Jabłoński, Jerzy Maciąg, Ewa Madalińska -Marciniak, Edward Ziółkowski. Na przewodniczącego komisji powołano Romana Dudzińskiego

Powołano też komisję Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej Rady Miejskiej w składzie: Paweł Breszka, Krzysztof Cybulski, Andrzej Herdzik, Jerzy Maciąg, Dorota Podgórska, Janusz Sokoliński, Czesław Woźniak. Przewodniczącym tej komisji wybrano Andrzeja Herdzika

Dalej powołano Komisję Spraw Społecznych  Rady Miejskiej  w skład, której weszli: Ewa Madalińska -Marciniak, Bożena Magier, Renata Potomska, Krystyna Różańska, Janusz Sokoliński. Na przewodniczącą komisji powołano    Renatę Potomską

W skład Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej powołano: Pawła Breszkę, Andrzeja Herdzika Mirosława Jabłońskiego, Jerzego Maciąga, Renatę Potomską, Krystynę Różańską. Przewodniczącą tej komisji została Krystyna Różańska.

L. Walkiewicz

infopomorze.pl | iwczasy.pl | info.darlowo.pl | plan.darlowo.pl | gmina.darlowo.pl | mapa.gmina.darlowo.pl | dabki.info | plan.dabki.info | wicie.info | plan.wicie.info | plan.koszalin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 infopomorze.pl